הסכם קורום בתי אב 1.8.19

הסכם חברה – קיבוץ–חברים שנערך ונחתם ב_________ ביום ____ בחודש ____________שנת 2019 בין: חברת קורום בניה ופיתוח בע”מ ח.פ. 514883495 שכתובתה ברכיה 49 חוף אשקלון 79856 (להלן: “קורום או החברה“) – מ צ ד א ח ד – לבין: משמר השרון – אגודה שיתופית חקלאית בע”מ אגודה שיתופית שמספרה 570001313 וכתובתה ד.נ משמר השרון 4027000 […]