נוהל רכבים משמר השרון

כללי מטרת הנוהל להסדיר ולרכז את הנושאים הקשורים בשימוש ברכבי הקהילה והעסק בצורה מסודרת. הסדר זה נבנה על סמך ההתנהלות והתנהגות בנושא הרכב בתקופה האחרונה. חשוב להדגיש כי חוקי התעבורה של המדינה קודמים להסדר זה וחלים על כולם. נהג מורשה – עפ”י הגדרת המחוקק סידור רכב הזמנת הרכבים תעשה על פי הכללים הבאים: ניתן להזמין רכב […]