תרבות

רכזת התרבות
אורנה גמר   052-3794025


 תיאור הפעילות

פעילות התרבות מוגדרת כגורם מרכזי בהעצמת הקהילתיות במעיין ברוך.
באמצעותה אנו מקיימים מרחבי מפגש לכלל חברי הקהילה ו/או לקבוצות שונות בתוכה, מספקים מצע להעמקת הקשרים החברתיים בתוך הקהילה, לריענונם וליצירת קשרים חדשים ומעמיקים את זיקה לקהילה ולמקום.

להלן חלק מהפעילויות: שלישי נשי, מעין תרבות, חגים ומועדים, אירועי קיץ.

 

התחבר אל האתר