תוצאות השאלון חברים במשמר השרון

ניתן לעיין בשאלון במזכירות, או בלינק המצורף, לחצו כאן, לניתוח המלא של תוצאות השאלון

 

תמצית תוצאות שאלון חברים – משמר השרון – נובמבר 2020

במסגרת תהליך לגיבוש תכנית אסטרטגית לקיבוץ משמר השרון, עלה צורך לזהות עמדות וצרכים של החברים. בצל משבר הקורונה הוחלט להעביר סקר אינטרנטי, לשם יצירת קווים מנחים כלליים לעבודת הצוותים בהכנת התוכנית.

השאלון עוסק בנושאים הבאים: הערבות ההדדית, השותפות והלכידות, אחריות הפרט ואחריות הקיבוץ, רשת הבטחון והמיסוי הפנימי, חוזקות וחולשות של הקיבוץ, ההנהגה והניהול, תהליכי קבלת החלטות ומעורבות החברים, יוזמות של הקיבוץ והפרטים בו, צמיחה דמוגרפית וקליטה, בניה למגורים ומבני ציבור.

מילאו את השאלון 122 משיבים/ות, המהווים 40% מתוך 307 חברי/ות הקיבוץ.

חשוב – בשל התפלגות לא אחידה בין קבוצות הגיל, עם ייצוג חסר ומיעוט משיבים בקבוצות הגיל המבוגרות (מעל גיל 50, ובפרט מעל גיל 70) בוצע פילוח של התשובות לפי קבוצות הגיל. הטבלה להלן מציגה את שיעור המשיבים/ות מתוך מס’ החברים/ות בקבוצת הגיל. מודגשים בצהוב ערכים קיצוניים (הגבוה ביותר והנמוך ביותר).

ניתן להניח שהגורם להבדלים אלה הוא הנגישות לשימוש בטכנולוגיה ולמילוי מקוון של שאלונים. הסבר חלופי הוא שלקבוצת הגיל של הצעירים יש מוטיבציה גבוהה יותר להשפיע על עתיד הקיבוץ, או שקבוצות גיל מסוימות בחרו פחות לשתף פעולה עם הסקר. בקבוצות-גיל שבהן מספר המשיבים הוא נמוך, יתכן שהמדגם אינו מייצג את העמדות הנפוצות באותה קבוצת גיל. מדובר על 3 קבוצות, מגיל 50 ומעלה.

עלו מספר נקודות חוזק של הקיבוץ: הערבות ההדדית, הקהילתיות והאכפתיות, התרבות והפנאי, החינוך והבריאות, תחושת שייכות ובטחון ואהבה לקיבוץ. נראה שהמשיבים רואים בקיבוץ יתרונות רבים. עם זאת, עולות מספר נקודות לשיפור, שפוגעות בשביעות הרצון.

עולה ציפייה להגדיל את האחריות האישית של הפרט, אך מבלי לבטל לגמרי את אחריות הקיבוץ. חשוב למשיבים לשמר את הקהילה והערבות ההדדית. מרביתם מעוניינים להישאר במתכונת של קיבוץ מתחדש.

חלק מהמשיבים מותחים ביקורת על תרבות ארגונית של שמרנות ונטייה לבינוניות. עולה ציפיה להגדיל את השקיפות הניהולית, ואת הנגישות של החברים/ות למוקדים בהם ניתן להשפיע על ההחלטות. נראה שהאסיפה אינה נתפשת כזירה כזו ורבים מהמשיבים אינם מרגישים שותפים באופן משמעותי בקיבוץ. נראה שהמשיבים מקרב החברים בקבוצת הגיל 50-59 מרגישים ניכור לקיבוץ במידה רבה יותר. עם זאת, נראה שלמשיבים מיקוד שליטה חיצוני וציפיה מהנהגת הקיבוץ לגרום לחברים להיות יותר מעורבים.

הוצעו רעיונות מגוונים ליוזמות. מומלץ לבחון את ההיתכנות של כל אחת מההצעות. יש רצון מקרב החברים גם למעורבות של הקיבוץ ותמיכה ביזומות עסקיות של חברים.

עולה רצון להמשיך לקלוט ולגדול, בקצב מתון. רוב קטן מבין המשיבים מעדיפים שכלל חברי הקיבוץ יהיו בעלי מניות. עולה רצון לשמר את הבנייה צמודת-הקרקע, אך מיעוט די-גדול מסכים לבנייה רוויה לאור יתרונותיה.

 

התחבר אל האתר