פרוטוקול וועדת קליטה מיום 9.12.2019

נוכחים/ות : רינה ברקאי, שגיא בר אילן, טמיר ינאי, רן יקיר, נגה כהן, נעמה ענבר, עידית אשרת.

א. ליווי הנקלטים

עלתה שאלה לגבי המשך ליווים על ידי ועדת קליטה לאחר קבלה לחברות.

סוכם כי הנקלטים שיתקבלו וגרים בקיבוץ בתקופת ההמתנה עד סיום בניית ביתם כבר אינם זקוקים לליווי של וועדת קליטה. לעומת זאת, הנקלטים שאין להם עדיין מגורים בקיבוץ והופכים בתקופה זו ל”חברים בחופשה”, זקוקים לכתובת בקיבוץ, ולכן ועדת קליטה תמשיך ללוותם ולהוות כתובת עבורם, עד לסיום הבנייה והמעבר למשמר השרון.

ב.  פגישות של ועדת קליטה עם הנקלטים הבאים

עלתה שאלה לגבי ההבטחה של ועדת קליטה לבדוק כמה מהבנים שנכללים כרגע ברשימת ההמתנה לקליטה וחברות בקיבוץ, מתכוונים ברצינות לממש את הקליטה/חברות.

סוכם כי נוכל להתחיל את הבדיקה הזו רק אחרי שנסיים את תהליך הקבלה לחברות של הנקלטים הבונים בקדמה. כלומר המשימה נשארת כיעד להמשך עבודת הוועדה. בנוסף, כהמשך לישיבתנו הקודמת, לפני שנפגשים עם הנרשמים הבאים, בכוונת ועדת קליטה לשבת עם הנהלת הקיבוץ, כדי לקבוע את התוכניות העתידיות של הבנייה (ורק בהתאם לכך ניתן לעשות תהליך קליטה, שאמור להתאים למגמות המתפתחות היום ובעתיד).

ג. תהליכים/שלבים לקראת הקבלה לחברות

  • כל המועמדים השלימו את התשלום של ה-40% מאומדן הבית
  • הקבלה לחברות תהיה לאחר קבלת היתרי תשתיות.
  • יתקיים דיון על המועמדים בהנהלה רחבה. לאחר מכן בשיחת קיבוץ ולבסוף הצבעה בקלפי. צפי לקבלה לחברות: ינואר – פברואר 2020.

ד. לקראת הקבלה לחברות

רינה ועידית לקחו על עצמן הוצאה של חוברת מהודרת שתציג בפני הציבור את כל הזוגות/ משפחות המועמדים לחברות. החוברת נועדה להתאים את תהליך קבלת החברות המסורתי למציאות החדשה של קבלה לחברות ללא תקופת מועמדות. החוברת תציג בפני החברים מידע נוסף על הנקלטים ותאפשר לכולנו להכיר את המצטרפים החדשים. החוברת בתהליכי הכנה מתקדמים והיא תהווה בסיס (גם כמצגת) בדיונים השונים של הקבלה לחברות. ועדת קליטה מודה לנקלטים שנרתמו ולקחו חלק פעיל בהכנת החוברת.

ה. הצגת צפי לקליטה על פי מחזורים

על מנת לתכנן מראש את הבניה והקליטה בקיבוץ, נבדק הפוטנציאל המקסימלי של מספר החברים החדשים בשנים הבאות, על פיו ניתן יהיה לתכנן את הקליטה המשוערת. השאיפה היא שהמידע יעמוד בפני הנהלות הקיבוץ בבואן להתכונן לשלבים הבאים של הבנייה והקליטה בקיבוץ. מטבע הדברים מידת היכולת לדייק היא מוגבלת, אך המסמך נותן לנו סדרי גודל משוערים החיוניים לתכנון כללי.

ו. לקראת קליטה נוספת

התקיים דיון ארוך על התחושות שעלו מהשטח סביב רשימת ההמתנה של בנים הרוצים להיקלט ולבנות כאן בעתיד. שוקפה תחושה שקיים חוסר ודאות, חוסר שקיפות, חוסר גילוי נאות לכלל הציבור וכלל הבנים הפוטנציאלים. הוועדה מתייחסת בכובד ראש לתחושות מסוג זה, ומנסה למצוא פתרונות.

עלתה הצעה לעשות כנס פתוח לכלל הבנים בנושא הקליטה כצעד בונה אמון, לצד מפגשים אישיים עם כל משפחה. ההצעה הזאת תיבחן שוב לאחר ישיבה משותפת עם הנהלת הקיבוץ לגבי תכנון הבנייה והקליטה העתידיים, וכאשר יהיה בידינו מידע מדויק יותר באשר לצפי הבנייה והקליטה בקיבוץ בשנים הקרובות.

ועד אז ועדת קליטה שבה ומזמינה את כלל הציבור וכן בנים הרוצים לקבל מידע, הבהרות ואף להירשם לקליטה עתידית בקיבוץ – לפנות לרינה בכל שאלה שהיא (מס’ נייד: 0523344720).

 רשמה– רינה ברקאי

 

התחבר אל האתר