עדכונים חשובים על בידוד וחיסונים

קיצור ימי בידוד– 

על פי הודעת משרד הבריאות יקוצר הבידוד ל- 10 ימים, בכפוף ל 2 בדיקות שליליות לנגיף קורונה. 

הבדיקה הראשונה עם הכניסה לבידוד, והשנייה ביום ה -9 ממועד החשיפה. 

חשוב לציין שהפער המינימלי בין הבדיקה הראשונה לבדיקה השנייה יהיה לפחות 24 שעות. 

ניתן להיבדק לקורונה ע”י  בקביעת תור ב*2700 וללא הפניית רופא,

כמו כן ניתן להיבדק במתחמי היבדק וסע.

 

אופן הבידוד

כאשר אחד מבני המשפחה מאומת לקורונה:

על האדם המאומת להיות מבודד לחלוטין משאר בני המשפחה (גם אם אין לו סימפטומים).

במידה שלא מתקיימת הפרדה כזו, הבידוד מתארך:

לאחר שהמאומת יחלים (לפי אישור רפואי), אז יתחילו שאר בני המשפחה לספור את ימי הבידוד שלהם מחדש.

 

במידה ומדובר במשפחה, עליה לקבל החלטה על אופן הבידוד בו היא בוחרת, וכך לפעול עד תום התקופה. 

לא ניתן להתפצל כמשפחה ובאמצע התקופה להתחבר ללא שתהיה לכך השלכה על משך הבידוד.

מי שאמור להיות בבידוד, אינו יכול להסתובב בשבילי הקיבוץ.

אם רק חלק מבני המשפחה צריכים בידוד, חייבת להיות הפרדה מלאה ביניהם לבין שאר בני המשפחה. גם בתוך הבית, גם כשלא רואים. 

התחבר אל האתר