נוי וחצרנות

קבלן הנוי
גינוני זיו | אופק  050-8449464

חצרן
יעקב פסי | 052-3791643

צוות נוי :
ירון אבגי – יו“ר ועדת נוי
יונת שרון – חברת ועדת נוי
איה עוז – חברת ועדת נוי
נני מרום  – חבר ועדת נוי
רפאל צדקה – חבר ועדת נוי
מירה יעקובזון- יועצת לוועדה בהתנדבות

תיאור הפעילות
הנוי במעין ברוך פועל לשיפור וטיפוח חזות היישוב בתחום השטחים הציבוריים הפתוחים תוך יצירת סביבה נעימה ובריאה לכלל התושבים על כל מגוון הצרכים והגילאים. צוות הנוי שואף ליצר זהות נבדלת וייחודית למעין ברוך באמצעים גנניים ואחרים ולהביא לחיזוק זיקת הציבור לשטחים הפתוחים, לערכי הסביבה המקומיים – הטבעיים והתרבותיים.

ימי פעילות ושעות
ימי פעילות הנוי:  א‘,ב‘,ד‘,ה‘  6:00-15:00
ימי פעילות חצרן: יום ה‘  בשעות הבוקר

תכנית עבודה שבועית:
יום א‘ : פינוי גזם בכלל הישוב
יום ב‘: טיפול במרכז הישוב ובשטחים הפתוחים בקיבוץ
יום ד‘: טיפול במרחבי השכונות  לפי סבב
יום ה‘: כיסוח מדשאות ופרויקטים מיוחדים

 

שם השכונה  מועד תחזוקה
שכונת ההרחבה יום ד‘ – שבוע ראשון של החודש
14 יחידות + סטודנטים יום ד‘ – שבוע שני של החודש
ותיקים + שיכון חומה + לולים יום ד‘ – שבוע שלישי של החודש
משולשים + מרובעים יום ד‘ – שבוע רביעי של החודש

 


התחבר אל האתר