נוהל רכבים משמר השרון

כללי
מטרת הנוהל להסדיר ולרכז את הנושאים הקשורים בשימוש ברכבי הקהילה והעסק בצורה מסודרת.
הסדר זה נבנה על סמך ההתנהלות והתנהגות בנושא הרכב בתקופה האחרונה.
חשוב להדגיש כי חוקי התעבורה של המדינה קודמים להסדר זה וחלים על כולם.

נהג מורשה – עפ”י הגדרת המחוקק

 1. סידור רכב

הזמנת הרכבים תעשה על פי הכללים הבאים:

 • ניתן להזמין רכב עד למקסימום 3 ימים רצופים (מותנה באישור מראש מסדרן הרכב שיקבל החלטה על פי הזמנות נהגים אחרים ומצבת הרכב באותו זמן). על מזמין הרכב לוודא אישור קבלתו.
 • חובה להחזיר את הרכב בזמן
 • מחירי השימוש ברכב הקיבוץ מתעדכנים מעת לעת בתקציב
 1. מצב הרכב ותקינותו
  • החבר אחראי להחזיר את הרכב במצב נקי ותקין
  • עם קבלת הרכב, האחריות עליו בידי הנהג
   על הנהג לוודא תקינות כללית של הרכב ומצב ניקיונו טרם נסיעתו, ולדווח לאחראי על הרכב על כל תקלה שמצא
  • יש להחזיר רכב עם חצי מיכל דלק לפחות
  • במקרה של פגיעה או תאונה יש להודיע לאחראי הרכב ולאחר מכן להגיע להנה”ח, לאחראי/ת על הביטוחים, לשם מתן הצהרה חתומה.
  • אין להסיע בעלי חיים ברכבי הקיבוץ.
 2. הגבלות בנהיגה
  • השימוש ברכב הקיבוץ מותר אך ורק לחברי הקיבוץ  ולבנים המחזיקים ברישיון נהיגה כחוק (החרגה- נהגים שמקבלים הרשאה ע”י מנהל הענף/מזכיר)
  • נהג אינו רשאי להשתמש בכפתור נהג, שאינו שלו. כפתור הנהג הינו אישור להזמנת הרכב ושימוש בו ואינו ניתן להעברה
   (בעת קבלת דוחות תנועה ניבדק במחשב מי היה הנהג ובהתאם לכך נעשה חיוב בגין הדוח).
  • לכל רכב יש סוג ביטוח שונה (על פי גיל הנהג ומתעדכן מידי שנה), לכן חשוב להקפיד לקחת רכב שמותר לגיל הנהג (פרסום הרשאות על לוח המפתחות של סדרן הרכב)

 

 

 1. חניה ועבירות תנועה
  • קנסות חניה ועבירות תנועה ישולמו במלואן ע”י החבר.
  • כבישי אגרה- תשלום על חשבון החבר.
 2. השתתפות החברים בעלות תיקוני רכב לאחר תאונה/פגיעה ברכב
  • חבר שעבר תאונה עם רכב הקיבוץ מחויב על תשלום השתתפות עצמית בגין תאונה זו ויישא בסכום ההשתתפות העצמית גם אם עשה את התאונה בזמן מילוי תפקיד.
  • נוהל זה אינו מבטל את זכותה של ההנהלה הפעילה להוריד חבר מנהיגה ברכב הקיבוץ לתקופה נתונה בגין תאונות שנגרמו מרשלנות וגרמו לקיבוץ הן נזק כספי והן נזק בזמינות רכב לחברים ולעבודה.
  • החבר יישא בכל הוצאה כספית על נזק שנגרם על ידו ולא מכוסה ע”י הביטוח.

תנועה וחניית רכבים בקיבוץ

6.1  צמצום תנועה בשבילי הקיבוץ

* תנועה רכובה תתבצע מול צורך אמיתי (לדוגמא- הסעת אדם נכה/חולה, שינוע
משא כבד, פיקוח נפש חלילה וכדומה). שיקול הדעת לגבי תקפות הצורך נתונה
בידי החברים

* במידה ונדרשת תנועה יש לשמור על מהירות נמוכה (עד 15 קמ”ש)

* האמור לעיל תקף גם בעלי תפקידים בקיבוץ במילוי תפקידם

6.2  איסור חנייה
* הכנסת רכבים לקיבוץ לצורך חניה מעלה את כמות התנועה בקיבוץ, מפריעה
לתנועת הולכי רגל ומזהמת את הסביבה בגזים ורעש.
לאור זאת חל איסור על חניית רכבים בתוך הקיבוץ
* אישורים פרטניים לחריגה יינתנו ע”י מנהלה הקהילה לפי שיקוליו

6.3 ענישה על חנייה ברחבי הקיבוץ תתבצע באופן הבא

1) התראה

2) שלילת יכולת לפתיחת שערי הקיבוץ

3) הדבקת מדבקה

4) תשלום כספי של 200 ₪ לטובת תקציב בטיחות בקיבוץ. החבר/תושב יקבל     מכתב לתא הדואר על כל פעולה שתינקט נגדו, ותינתן לו זכות התגובה מול מנהל הקהילה.

אנשי קשר
6.1 רכבים עסקיים- רועי 050-6619880

6.2 אחראי רכבי קהילה- עמיחי 050-7532401
6.3 סידור רכב- גילת 052-3551416

6.4 הכנת כפתור/קודן- בריו 052-3250716

6.5 תפעול מחשב סדרן רכב – בריו 052-3250716
6.6 ביטוח ודיווח תאונות- סיגל פורמן 052-2724171
6.7 זברה גרירה וחילוץ, תיקוני דרך קלים- 2113*

 

התחבר אל האתר