מידע לציבור- קורונה מס 21 -2.10.20

הודעה לציבור- קורונה מס 21 -2.10.20

בתחילת דברים – מצב קורונה במשמר השרון נכון להיום
ישנם שני ילדים חולים מאומתים
ו-19 מבודדים (יחיד / בית אב) שקיבלנו דיווח על כניסתם לבידוד
(תשעה יוצאים מבידוד היום ומחר)

עדכון לציבור –  אחראית קורונה קיבוצית  – נטע ליבנה כהן

לחברים ולתושבים שלום רב,

לאור ריבויי האירועים הקשורים בקורונה בקיבוץ, ובשל החשיבות הרבה שאנו מייחסים לניהול נכון של המצב בכדי שלא נהפוך לישוב אדום (כפי שקרה בישובים שכנים), נטע ליבנה כהן אחראית על נושא הקורונה בקיבוץ.

תפקידה:

  1. לאסוף את המידע הרלוונטי מהחברים/תושבים.
    על כל חבר/תושב הנדרש להיכנס לבידוד או אומת לקורונה, לידע את נטע (052-3252741)
  2. נטע תבצע עם המשפחה חקירה אפידמיולוגית במטרה לקטוע את השרשרת ככל הניתן, בתוך הקיבוץ.
  3. תסייע למבודדים/חולים בהבנת הנהלים החלים עליהם על פי הוראות משרד הבריאות. (משך הבידוד, אופן הבידוד וכד’)
  4. תשמש כתובת למבודדים ולשאלות הציבור בענייני קורונה.
  5. תעביר מידע לצח”י אודות צרכים העולים מהשטח.
  6. תנהל את קבוצת המתנדבים לסיוע למבודדים.

על אף המאמצים שלנו, ללא אחריות אישית של כל אחד ואחת מאיתנו כלפי המשפחה וכלפי הקהילה כולה, לא נוכל להתמודד בהצלחה עם המצב. יש לפעול על פי נהלי משרד הבריאות המחייבים את כל אזרחי המדינה (ניתן להתעדכן בהם באתר משרד הבריאות).

 – להקפיד על חוקי הבידוד
– לעטות מסכה במרחב הציבורי
– להימנע מהגעה אל הכולבו עם ילדים.
– שחרור בידוד למאומתים, באישור רופא משפחה.
 – להימנע מהתקהלויות בשימוש במתקנים כמו פינת משחקים, מגרשי הספורט
– אין להזמין אורחים למקומות ציבוריים.

התחבר אל האתר