מידע לציבור בנושא קליטה – דיווח מוועדת קליטה

מידע לציבור בנושא קליטה – דיווח מוועדת קליטה

חברי הוועדה הם: רינה ברקאי- מרכזת הוועדה, שגיא בר אילן- מנהל קהילה, נעמה ענבר, רן יקיר, עידית אושרת, נגה כהן, ולאחרונה הצטרפו אלינו החברים החדשים ליאור וקסלר, איציק יצחק.

ועדת קליטה הנוכחית יצאה לדרך בספטמבר 2018 סיכום פעילות:

בהזדמנות זו ברצוננו להודות לשני חברי ועדה שעזבו אחרי תקופה ארוכה של עשייה: זהר שאולי וטמיר ינאי.

אנו מברכים את החברים החדשים בוועדה בברוכים המצטרפים, ומביעים תקווה שבעזרתכם, נשכיל להמשיך ולקלוט בצורה מיטבית.

 

תפקידי הוועדה:

* ועדת קליטה כנציגת הקיבוץ תהיה כתובת אחראית על רשימת הפונים ומעוניינים בקליטה.

* וועדת קליטה תדאג לוודא שהמצטרפים עומדים בתנאי הקבלה (מכון אדם, עמידה בדרישת התפרנסות, התכנות כלכלית לבניה).

* ועדת הקליטה תהיה שותפה בתהליכי המיון של הפונים להתקבל.

* ועדת קליטה תהווה כתובת ותלווה את מי שהתקבל כחבר בתהליכי ההשתלבות בקהילתנו, כולל עזרה במציאת דירה מתאימה למעוניינים בהתאם למצאי בקיבוץ.

 

בישיבותינו עולות מחשבות ביחס לתפקידי הוועדה בעידן החדש ומה המשמעות שלה בכלל?

כזכור, השינוי המרכזי בקליטה היום, זו העובדה שהמועמדים לחברות, אחרי שעמדו בתנאי הקבלה, מתקבלים ע”י שיחת הקיבוץ והקלפי לחברות ללא שנת- תקופת מועמדות, ורק אחר כך מתחיל תהליך הליווי של הוועדה, שעיקרו עזרה לחברים החדשים (חלקם עשויים לגור מחוץ לקיבוץ עד לסיום בניית ביתם) , בהתערות, מעורבות, השתלבות ותחושת שייכות לקהילה שלנו.

חשוב להזכיר, שתהליכי הקליטה והקבלה לחברות מותנים ברישום פנימי של מגרש לבניה על שם החבר, ובנייה בו (זאת אומרת שעד שאין מגרש וכניסה לבנייה – אין חברות).
כל נושא המועמדות יידון בתהליך האסטרטגי

 

מהלכים שעשינו עד כה

* בחודש ספטמבר לפני שנתיים, כשיצאנו לדרך, קבלנו הנחייה מההנהלה הרחבה לעזור באיתור וקידום בחירת 13 משפחות להשלמת רשימת המיועדים לבנייה בשכונת “קדמה”.
בחודש פברואר 2020 קבלנו לחברות בשעה טובה ומוצלחת 13 זוגות,  כולם בונים ב”קדמה”.

7 זוגות מהחברים שהובאו לחברות, אינם גרים בינתיים בקיבוץ ולכן יצאו לחופשה לאחר הקבלה לחברות. רק עם גמר בניית בתיהם, הם יחלו לגור בקבוץ וישובו לחברות מלאה.

עם קבלתם הסתיים שלב חשוב ביותר בעבודת הוועדה. עם זאת, עדיין נשארת שאלה האם לאחר הקבלה לחברות הקשר עם הוועדה נשמר, וכיצד ניתן לשפר את ההשתלבות בקהילה וההשתייכות אליה. זהו נושא שהוועדה דנה בו בישיבות האחרונות ובכוונתנו לייצר תוכנית עבודה שתתייחס בין היתר לעניין זה של תקופת ההשתלבות בקהילה לאחר הקבלה לחברות.

* במקביל עסקנו ברישום בנים/בנות (“דור ההמשך”) שפנו אלינו (על פי בקשותינו בפרסומים הקודמים), והביעו כוונה להצטרף לקיבוץ ולבנות בו את ביתם/ן. לשמחתנו ברשימה ישנם קרוב ל-30 זוגות/יחידים המעוניינים להיקלט ולבנות בקיבוץ. הנרשמים החדשים הצטרפו לדור ההמשך שכבר היו ברשימה הקודמת ונרשמו במהלך השנים האחרונות. יצויין כי ראשוני דור ההמשך ברשימה נרשמו עוד מול ועדות קליטה קודמות. סדר הרשומים הינו על פי מועד הפניה והפגישה עם נציגי ועדת הקליטה תוך הבעה של רצון להגיע לקיבוץ ולהתקבל לחברות. זה המקום להזכיר כי מעתה ההרשמה כוללת גם תיעוד וסמוך של מועד הפניה, למען יימנעו אי הבנות בעתיד.

בנים/ות וחברימ/ות שנכללו ברשימה ומעוניינימ/ות לדעת את מיקומם/ן ברשימה – מוזמנימ/ות לפנות לחברי/ות ועדת קליטה.

 

סיכום ישיבה מתאריך 10.11.2020

נוכחימ/ות: שגיא בר אילן, רכזת הוועדה – רינה ברקאי, ליאור וכסלר, איציק יצחק, נעמה ענבר, רן יקיר, עידית באור, נגה כהן, ניר בן-שמש – מוזמן (נציג צוות התהליך האסטרטגי).

 

הכנת תוכנית עבודה – ליווי מקצועי.

התקיימה פגישה שניה (בזום) עם ענת מרלא מהתנועה הקיבוצית, שבה ענת הנחתה אותנו על סמך ניסיונה עם קיבוצים מתחדשים אחרים, כיצד להתוות תוכנית עבודה לוועדת קליטה שתתאים למתווה הקליטה הנוכחי.

בישיבה נידונו הנקודות הבאות: מאפיינים של קיבוצי מרכז הארץ בתחום הקליטה; מה כולל תהליך הקליטה; חסמים ואתגרים בתהליך הקליטה; השפעת הקליטה על הנקלטים/ות ועל הקהילה הקולטת; ארבעת הצירים המרכזיים בתוכנית העבודה – הציר האישי משפחתי, הציר הקבוצתי (קבוצת המשפחות הנקלטות), הציר הקהילתי והציר הארגוני.

בעקבות הישיבות עם ענת  הועלו כיווני פעולה אפשריים הרלוונטיים למשמר השרון, והוחלט כי הישיבות הקרובות יוקדשו להכנת תוכנית עבודה.

 

התהליך האסטרטגי (עדכון ע”י ניר בן-שמש ראש צוות צמיחה דמוגרפית). עבודתה הנוכחית של ועדת קליטה מושפעת במידה רבה מהתקדמות התהליך האסטרטגי שהתחיל בקיבוץ, ואשר תוצריו ישפיעו בהכרח גם על תהליכי הקליטה. כרגע צוות צמיחה דמוגרפית נמצא בשלב של איסוף מידע ובניית 3 תרחישים דמוגרפים.

המטרה היא בסופו של דבר לנסות להבין מהם תרחישי הקליטה האפשריים במשמר השרון, בין אם תרחיש אופטימלי ובין אם תרחיש שנגזר מכל מיני מגבלות. אנחנו כרגע בשלב של איסוף מידע. בהתאם ללוחות הזמנים של חברת מודוס תוך חודש יימסרו לידינו תוצרים ונוכל לעבור לשלב הבא של עבודה מול הנהלה רחבה ומול ועדת קליטה.

אנו מצפים שהתהליך יניב הנחיות בנוגע לקצב הקליטה, לסוגי יחידות המגורים שיבנו, ולקצב ההקצאה של זכויות לבניה. בהתאם, בעזרת תוצרי התהליך נשיג הבנה יותר מעמיקה לגבי המשך תכנון הקליטה והבנייה העתידית במשמר השרון.

 

ייתכנות של תהליכי קליטה בתקופה הקרובה.

הועלתה הצעה לבדוק כמה מתוך המשפחות שנמצאות ברשימת המיועדימ/ות לקליטה אכן מוכנות/ים להתחיל תהליך קליטה בטווח הזמן המיידי. נידונה האפשרות לבדוק ייתכנות של קליטה בתקופה הקרובה.

במסגרת הדיון צוין שיש צורך בחשיבה אסטרטגית לטווח הרחוק ולא רק במציאת פתרון טקטי למספר קטן של משפחות. כמו כן צוין שיתכן שבעקבות התהליך האסטרטגי יתקבלו החלטות משמעותיות שישפיעו על תהליך הקליטה ולכן יש להמתין לכל הפחות לקבלת התוצרים הראשוניים של צוות צמיחה דמוגרפית.

 

רשימת המעוניינימ/ות בקליטה.

נידון הנושא של הדרך בה נקבע סדר הרשימה ושמירה עליו בהתאם להתפתחויות שונות.

הוחלט כי בעיות של אי-התאמות יידונו בישיבות הקרובות ותתקבל החלטה בהמשך, בהתאם לנתונים שיוצגו.

 

הנגשת מידע לציבור בעניין תהליך הקליטה.

צוין כי חלק מהבנימ/ות שנרשמו כמעוניינים/ות בקליטה הביעו תחושות של העדר מידע וריבוי סימני שאלה באשר לזמן בו יוכלו להתחיל תהליך קליטה בפועל. עוד צוין שקיים פער בין העבודה הרבה שנעשית בוועדת קליטה לבין התחושה שמתקבלת אצל חלק מהציבור, לפיה לא נעשית עבודה. נידונה החשיבות של שיתוף הציבור בכלל, והבנים/ות שנרשמו לקליטה בפרט, על מנת להגביר את תחושת השייכות.

הוצע שבשלב זה יוחלט על השהיית תהליך הקליטה, עד שיתקבלו תשובות והחלטות ראשוניות לגבי המשך התהליך בקיבוץ, במסגרת הדיון האסטרטגי כפי שכבר צויין. עוד הוצע לארגן כינוס שבו ניתן יהיה לשאול שאלות, יוצג המידע שיש בידינו – ככל שיהיה בידינו מידע, וכן יוצגו שלבי העבודה הבאים.


השכרת דירות בציבור
.

כל פניות בנושא הדיור של נקלטים יבוצע מול גילי שמחה בלבד!!! (ולא מול בעלי הבתים).

גילי שמחה 052-3399518

 

תקשורת עם המעוניינימ/ות לקליטה (מי שנרשמו כמעוניינימ/ות).

עלה רצון מצד בנים/ות שנרשמו ברשימה להקים נציגוּת מתוך הקבוצה שתהיה עם ועדת קליטה בקשר רציף וקרוב יותר.

 

החלטות

דור המשך – מעונייני/מות בקליטה (מי שנמצאים/ות ברשימת ההמתנה לקליטה)

בהתאם לתוצרי צוות צמיחה דמוגרפית, שיתקבלו באמצע דצמבר, תתקיים שיחה משותפת עם כל מי שנמצא ברשימת המעונייני/מות לקליטה שמטרתה לתת מידע מקסימלי כללי לכל מי שמתעניין בקליטה ובבניה בקיבוץ. וגם לשמוע ולענות על שאלות שעולות.

רשמו את ה-28.1.2021 ט”ו בשבט כמועד משוער לפגישה

(מתוך הנחה שעד אז יהיו בידינו הנתונים המתאימים).

במידת הצורך הפגישה תתקיים בזום

 

בהמשך, ובהתאם לתוצרים נוספים של התהליך האסטרטגי, יתקיימו שיחות עם כל מי שנרשמו כמעוניינים/ות בקליטה בקיבוץ.

ההנחה שלנו שנוכל להתחיל בשיחות אלה תוך מספר לא רב של חודשים.

 

בינתיים כל מי שנמצא/ת ברשימה ומעוניינ/ת במידע מוזמנ/ת לפנות לכל אחד מחברי/ות ועדת קליטה וניתן מענה ככל שיש ביכולתנו. כאמור, יש לזכור כי כרגע סימני השאלה מרובים ותלויים בעבודה של גורמים שונים.

 

השכרות בקיבוץ

הובהר כי קיים סדר עדיפויות בכל דירה שמתפנה:

עדיפות 1- חברי קיבוץ (משפחות במצוקה שממתינות לבניה/ מעבר חברים לטובת שיפוץ).

עדיפות 2- משפחות שהתקבלו לחברות וגרות מחוץ לקיבוץ (שנת חופש).

עדיפות 3- משפחות שאמורות להקלט בעתיד.

פניות לגבי השכרות מול גילי שמחה

 

תוכנית עבודה

הישיבות הקרובות של ועדת קליטה יוקדשו בין היתר להכנת תוכנית עבודה.

 

ועדת קליטה מזמינה את כל מי שיש לו שאלות, מחשבות כאלו או אחרות, לא להסס לפנות לכל אחד מחברי הוועדה.

 

בשם ועדת קליטה  

רינה ברקאי – רכזת ועדת קליטה, וחברי/ות ועדת קליטה

התחבר אל האתר