מידע ותזכורת לציבור בנושא קליטה וועדת קליטה – 17.2.19

מידע ותזכורת לציבור בנושא קליטה וועדת קליטה – 17.2.19

 1. הרכב הוועדה שיצאה לדרך בספטמבר 2018: רינה ברקאי- מרכזת הוועדה שגיא בר אילן (עתה כמזכיר), טמיר ינאי, זוהר שאולי – ממשיכי הוועדה הקודמת. נעמה ענבר, רן יקיר, עידית(באור) אושרת – חברי ועדה חדשים.
 2. החזון שלנו קליטה מוצלחת של בנות ובנים חוזרים ושילובם בחיי הקהילה.
 3. תפקידי הוועדה:
  • ועדת קליטה כנציגת הקיבוץ תהיה כתובת אחראית על רשימת הפונים ומעוניינים בקליטה.
  • וועדת קליטה תדאג לוודא שהמצטרפים עומדים בתנאי הקבלה (מכון אדם, עמידה בדרישת התפרנסות, התכנות לבניה).
  • ועדת הקליטה תהיה שותפה בתהליכי המיון של הפונים להתקבל.
  • ועדת קליטה תהווה כתובת ותלווה את מי שהתקבל כחבר בתהליכי ההשתלבות בקהילתנו.
 4. השינוי המרכזי בקליטה היום, זו העובדה, שהמועמד לחברות, אחרי שעמד בתנאי הקבלה, מתקבל ע”י שיחת הקיבוץ והקלפי לחברות ללא שנת-תקופת מועמדות. ורק אחר כך מתחיל תהליך הליווי של הוועדה, שעיקרו עזרה לחברים החדשים (חלקם עדיין יגורו מחוץ לקיבוץ ) בהתערות, מעורבות, השתלבות ותחושת שייכות לקהילה שלנו. חשוב להזכיר, שתהליכי הקליטה והקבלה לחברות מותנים ברישום מגרש על שם החבר ובנייה בו (זאת אומרת שעד שאין מגרש ובנייה – אין חברות).
 5. מהלכים ראשונים שעשינו עד כה

 • על פי הבדיקות שנעשו, תקנון הקליטה הקיים, נותן מענה הולם גם בעידן הקנייני ומכסה גם את המצבים החדשים (כמו אפשרות להיות חבר, גם אם לא גרים בקיבוץ עד לבניית הבית, או האפשרות להתקבל כחבר ללא שנת מועמדות).
 • בחודש ספטמבר 2018, כשיצאנו לדרך, קיבלנו הנחייה מההנהלה הרחבה לעזור באיתור וקידום בחירת  7-9 משפחות (בהתאם למצאי המגרשים שניתן לבנות בהם).  מתוך הרשימה אותה קבלנו מהמזכיר, שיכנסו כבר עכשיו לבנייה בשכונת קדמה. על פי סדר הרשומים ובחינת יכולת כלכלית מוכחת לבנייה.
 • בינתיים עודכן מצאי המגרשים והתבקשנו להביא למוכנות לבנייה רשימה של 13 זוגות, ואכן כך עשינו וכולם עשו בדיקות מקדימות ועמדו בהן.
 • בכדי לעמוד בדרישה ולהשלים את רשימת משפחות החברים הבונים בקדמה, נפגשה הועדה עם 25 זוגות שהופיעו ברשימה.
 • זאת אומרת, שישנם זוגות שהופיעו ברשימה וויתרו על האפשרות להיות בין הבונים כעת מסיבות שונות, אך הם ימשיכו להיות ברשימות שלנו, כמועמדים לבניה.

* כל מי שמיועד לבנייה החדשה מצטרף עתה למהלכים הכלליים של הערכות לבנייה החדשה שבאחריות מנהלת קדמה. אחרי גמר ההערכות הזאת נביא את כל הרשימה לשיחה ולקלפי לקבלתם לחברות (בתוך מספר מועט של חודשים).

אני שבה ומזמינה את הבנים שחושבים ומתעניינים בקליטה וחברות בעתיד לפנות אלי, רינה ברקאי – 052-33444720

רשמה: רינה ברקאי

התחבר אל האתר