מנהלה ומוסדות

מנהלה

ארכיוןעדולבנה052-4686750
    
הנהחכרמיתבן דור052-4296257
חייליםאווהמילר052-8521127
    
חינוך גיל הרךרותיולנסי052-4346610
חשמליהמנחםפרידריך052-3456464
כולבוליליהברוג052-3616583
מוזיאוןפנחסלויתן050-8728972
מועדוןאלסהגרינברג052-8969216
מזכירשגיאבר אילן053-5003505
מחסן בגדיםרינהיקיר052-2751252
מיחשובמרדכיבר יוסף052-3250716
נויהלהגרבר052-3255152
ספורטרוניכהן052-3899755
    
רווחהלהבבן יעקב052-3400234
תרבותסהרפישר052-3656498
    

ענפים עסקיים

מתנדבים-תיירותיהודית שמס052-2658062
השכרותנועה ביאליק054-2767675
חדר אוכל-בורדוזהבה לוי053-2583866
חנות דגיםליאור איתן052-4222646
מיםטל צפריר052-4226317
מטעיםאור ברקאי052-3545607
מנהל עסקיםרונן שמחה052-3391100
התחבר אל האתר