הודעה לציבור- קורונה מס 14

12 אפריל 2020

הודעה לציבור- קורונה מס 14

כל-בו

הוחלט להציב שומר בכניסה לכלבו, אשר תפקידו יהיה:

  • מדידת חום בכניסה
  • לוודא שהקונים עוטים מסיכות, בהנחיית משרד הבריאות
  • וויסות התנועה- עד 4 חברים קונים בלבד
  • מניעת כניסת ילדים לכלבו
  • מניעת התקהלות מחוץ לכל-בו

אנו מבקשים לא להגיע עם ילדים לאזור הכל-בו (למניעת התקהלות)

מסיכות בד
חיה’לה נאמן והצוות הכינו עד כה 90 מסיכות. תתבצע חלוקה תחילה למבוגרים.
תודה רבה לכל המתנדבים והמתנדבות.

בית קפלן
התקיים דיון בנושא הגברת השמירה על הנחיות וכללים, למען בריאות הדירים.

ערוץ 900
בערוץ מוקרנים המון תכנים מקוריים- באחריות רותי ולנסי וקרן מדמוני

 

שנדע ימים טובים יותר, בריאות!!

בריאות שלמה,  צח”י משמר השרון

התחבר אל האתר