בטחון, שמירה וצח“י

רכז הביטחון יורם לוי|  050-5069220 שומרי לילה חיים ממן | 052-5402694 מאיר סוויסה |054-339-9814 צוות צח“י (צוות חרום יישובי) : ירון אבגי – יו“ר צוות צח“י רועי שרון – ס. יו“ר צח“י יורם לוי – מכלול בטחון דפנה פיין – מכלול רווחה מורן סולימני- מכלול אוכלוסיה זיו שלזינגר – מכלול חינוך ארנון חמל – מכלול לוגיסטיקה אורטל בארי – מכלול דוברות   תיאור הפעילות שמירה ודאגה לביטחון התושבים בעת שגרה ועת בחרום. צוות צח“י נועד לתת מענה לכלל הקהילה בזמן חרום.  צח”י מושתת על מתנדבים ופעילים מתוך הקהילה ותפקידו  לסייע בעיקר בתגובה ראשונית  לאירוע ובטיפול בהשלכותיו.  
התחבר אל האתר