Category Archive for "תזכורות ועדכונים"

זכרונות מפעם- יוסי ברג

7 באוגוסט 2016

קצת ממה שהיה פה פעם – מאת יוסי ברג: בילדותי היו הסוסים כלי עזר חשוב בעבודות החצר והמשק. הם משכו את המחרשה. העגלה וכן שימשו לרכיבה של הנאה. האורווה בה חיו נמצאה אז במורד המזרחי של גבעת הכורכר שמדרום לנגריה….

Read More

דפי טלפון פנימיים

מוסדות מרץ 16 פברואר 16 חברים פברואר 16 תושבים

Read More

הסליק הישן

הסליק הישן במשמר השרון שימש את ארגון "ההגנה" להסתרת נשק במאמק נגד הבריטים ששלטו בארץ. הסליק אצלנו היה סליק אזורי של מטה ההגנה, ככזה הוא פעיל, הוכנס והוצא נשק לפי צרכים שוטפים של ההגנה לתיאום ביקור יש להתקשר לאריה בן...
Read More

פסל סביבתי

משמר השרון זכתה בפרס בזכות היותנו קיבוץ מצטיין במיחזור. ההצטיינות מזכה אותנו בהקמת פסל סביבתי עם פסל מומחה. הפסל הינו מתקן שעשועים לגיל הרך העשוי מצמיגים וחומרי פסולת שונים ויוצב בדשא שבין גן "שקד רביבים" לבית התינוקות, על יד האולפן.
Read More