Archive for אוגוסט 7th, 2016

זכרונות מפעם- יוסי ברג

7 באוגוסט 2016

קצת ממה שהיה פה פעם – מאת יוסי ברג: בילדותי היו הסוסים כלי עזר חשוב בעבודות החצר והמשק. הם משכו את המחרשה. העגלה וכן שימשו לרכיבה של הנאה. האורווה בה חיו נמצאה אז במורד המזרחי של גבעת הכורכר שמדרום לנגריה….

Read More