תזכורות ועדכונים

Home תזכורות ועדכונים

דפי טלפון פנימיים

מוסדות מרץ 16 פברואר 16 חברים פברואר 16 תושבים

הסליק הישן

הסליק הישן במשמר השרון שימש את ארגון "ההגנה" להסתרת נשק במאמק נגד הבריטים ששלטו בארץ. הסליק אצלנו היה סליק אזורי של מטה ההגנה, ככזה הוא פעיל, הוכנס והוצא נשק לפי צרכים שוטפים של ההגנה לתיאום ביקור יש להתקשר לאריה בן...

פסל סביבתי

משמר השרון זכתה בפרס בזכות היותנו קיבוץ מצטיין במיחזור. ההצטיינות מזכה אותנו בהקמת פסל סביבתי עם פסל מומחה. הפסל הינו מתקן שעשועים לגיל הרך העשוי מצמיגים וחומרי פסולת שונים ויוצב בדשא שבין גן "שקד רביבים" לבית התינוקות, על יד האולפן.