פסל

פסל סביבתי

משמר השרון זכתה בפרס בזכות היותנו קיבוץ מצטיין במיחזור. ההצטיינות מזכה אותנו בהקמת פסל סביבתי עם פסל מומחה.

הפסל הינו מתקן שעשועים לגיל הרך העשוי מצמיגים וחומרי פסולת שונים ויוצב בדשא שבין גן "שקד רביבים" לבית התינוקות, על יד האולפן.

מגדל מים

קצת על משמר השרון

קבוצת משמר השרון עלתה על הקרקע בעמק חפר בחודש יוני שנת 1933 .

הקבוצה שחבריה הגיעו מפולין ורוסיה מנתה כ-40 חברים; טרם עלותם על הקרקע התגבשה קבוצת המייסדים במסע נדודים בחיפוש עבודה ברחבי הארץ. ההתחלה היתה בסתיו בשנת 1924 במושבה יבניאל. שם הכריזו על עצמם שמונה חברים ושתי חברות כקבוצת "משמר".

כיום יש בקיבוץ כ-270 חברים , ואנו בתהליכי קליטה של משפחות/בנים חוזרים.

 מבחינה כלכלית מתבסס הקיבוץ כיום במידה רבה על עבודת חוץ , חקלאות , מסחר ויזמויות .